اولياء محترم "لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از

مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا Internet Explorer 10 استفاده نماييد 

 

 

 

 

 

 جهت مشاهده ليست كتب و لوازم مورد نياز پيش دبستاني** اينجا **را كليك كنيد  

 

 

 


 

 

مدارك ثبت نام پايه پيش دبستاني ** كليك كنيد **

مدارك ثبت نام پايه اول ابتدايي **كليك كنيد **

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

پدر و مادر خوبم

از اينكه به من اجازه داديد معمار زندگي خويش

باشم...

از اينكه به من آموختيد بدون استفاده از جبر هم

مي توانيم ديگران را به كاري واداريم...

ازاينكه به من آموختيد انسان در عين مهرباني مي تواند قاطع باشد...

از اينكه به من آموختيد انسان در هر لحظه مي تواند انتخاب ديگري داشته باشد...

از اينكه به من آموختيد ما صاحب و مالك حتي فرزندانمان نيستيم...

از اينكه به من آموختيد انسان بدون چاپلوسي هم مي تواند زندگي كند...

از اينكه به من آموختيد هميشه نبايد به كنش ها، واكنش نشان داد...

از اينكه به من چيزهايي آموختيد كه در هيچ كتابي پيدا نمي شود...

از اينكه به من آموختيد بدي ديگران باعث نمي شود كه عاشقشان نباشيم.....

و...

از اينكه به من آموختيد صرفنظر از اينكه ديگران چه هستند ما بايد

وظيفه ي انساني خود را انجام بدهيم...

از شما متشكرم

 

 

  

                                            تكنيك يادگيري دروس در مدارس ***** مشاهده ***** 

                                  چرخش هاي اثر بخش در مدرسه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
 
سلام. خوش آمديد
 

 

              آدرس آموزشگاه : اهواز - زيتون كارمندي - خيابان فردوسي - بين زيتون و زيبا - پلاك 65

               تلفن : 4444334

WWW.AHRARSCH.IR

                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - خ فردوسی - بین زیتون و زیبا - پ 65
تلفن : 4444334